Địa điểm du lịch

Hầm Hô được công nhận điểm du lịch địa phương

09/01/2016 - 2247 view
Hầm Hô được công nhận điểm du lịch địa phương

Ông Nguyễn Đình Sanh, giám đốc Công ty Du lịch Hầm Hô, cho biết: UBND tỉnh đã có Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 công nhận Hầm Hô (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) là điểm du lịch địa phương của tỉnh Bình Định.

Theo đó, công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, tu bổ, nâng cấp điểm du lịch, đảm bảo yêu cầu bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự tại điểm du lịch Hầm Hô. Các ngành chức năng của tỉnh và huyện Tây Sơn tham gia phối hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện cho chủ đầu tư kinh doanh (Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô) tổ chức khai thác có hiệu quả điểm du lịch theo qui định tại điều 29 Luật du lịch 2005.

Thắng cảnh Hầm Hô là điểm du lịch đầu tiên trong tỉnh được công nhận điểm du lịch địa phương của tỉnh. Điều này sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển hơn nữa trong tương lai cho du lịch Hầm Hô vốn có cảnh quan đẹp độc đáo.

TTXT du lịch Bình Định

Mục lục

Du lịch Bình Định
          - Hầm Hô
          - Tháp đôi Quy Nhơn
          - Suối nước nóng Hội Vân
          - Thành Hoàng Đế
          - Tháp Cánh Tiên
          - Chùa Thập Tháp
          - Khu du lịch Ghềnh Ráng
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang