Địa điểm du lịch

Lập hồ sơ Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản thế giới UNESCO

17/09/2015 - 377 view
Lập hồ sơ Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản thế giới UNESCO

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND Quảng Trị về việc lập hồ sơ Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản thế giới đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản Thế giới.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị giao cho cơ quan chuyên môn triển khai một số nội dung ở giai đoạn 1 của việc đưa di tích Địa đạo Vịnh Mốc vào Danh mục Dự kiến của UNESCO gồm: lập báo cáo tóm tắt di tích Địa đạo Vịnh Mốc theo mẫu Phụ lục số 2A hoặc 2B tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia.

Nếu nhận được ý kiến thỏa thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đăng ký với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đưa di tích Địa đạo Vịnh Mốc vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới...

Sau khi thực hiện các bước cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị mời tổ chức ICOMOS (Hội đồng quốc tế về di tích - di chỉ) của UNESCO cử chuyên gia hỗ trợ khảo sát, đánh giá khả năng đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản Thế giới.

TTXT du lịch Quảng Trị

Mục lục

Du lịch Quảng Trị
          - Bãi biển Cửa Tùng
          - Địa đạo Vịnh Mốc
          - Thành cổ Quảng Trị
          - Cửa khẩu Lao Bảo
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang