Địa điểm du lịch
Hue

Chùa Thiên Mụ, đại hồng chung là bảo vật quốc gia

16/01/2014 - 1342 view
Chùa Thiên Mụ, đại hồng chung là bảo vật quốc gia

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2599/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia cho 37 hiện vật, nhóm hiện vật, trong đó có Đại hồng chung chùa Thiên Mụ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại hồng chung chùa Thiên Mụ được đúc từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu (năm 1710), tính đến nay đã hơn 300 năm. Đây là một chiếc chuông rất lớn và đẹp, nặng khoảng 2.000kg, chiều cao 2,5m, đường kính miệng 1,40m. Trên chuông có khắc bài minh của chúa Nguyễn Phúc Chu “chú nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an”. Hiện nay, chuông này chỉ được đặt như một pháp khí của chùa Thiên Mụ mà không đánh.

Hoa văn trên Đại hồng chung chùa Thiên Mụ rất phong phú, thể hiện trình độ mỹ thuật cao. Các mô-típ long phụng rất sinh động, có bốn con rồng quẫy mình, bốn con phượng đang bay, cành lá uốn tiếp theo nhau như những đợt sóng lượn. Việc Đại hồng chung chùa Thiên Mụ được công nhận bảo vật quốc gia vừa là vinh dự vừa đặt ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm vụ lớn hơn trong công tác bảo tồn và bảo vệ cổ vật.

TTXT du lịch Huế

Mục lục

Du lịch Huế
   (I) Quần thể di tích Cố đô Huế
         (1) Kinh thành Huế
                  - Đại Nội Huế
                  - Bảo tàng cổ vật cung đình Huế
                  - Quốc Tử Giám Huế
         (2) Lăng tẩm Huế
                  - Lăng Gia Long
                  - Lăng Minh Mạng
                  - Lăng Thiệu Trị
                  - Lăng Tự Đức
                  - Lăng Khải Định
         (3) Di tích khác
                  - Cung An Định
                  - Chùa Thiên Mụ
                  - Đàn Nam Giao
                  - Điện Hòn Chén
   (II) Quanh Huế
            - Chợ Đông Ba
            - Cầu Trường Tiền
            - Bãi biển Thuận An
            - Phá Tam Giang
            - Bãi biển Lăng Cô
            - Vườn quốc gia Bạch Mã
            - Làng cổ Phước Tích
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang