Địa điểm du lịch
Hue

Lăng Tự Đức, xây dựng bãi đổ xe tham quan

09/08/2012 - 3458 view
Lăng Tự Đức, xây dựng bãi đổ xe tham quan

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thống nhất chủ trương cho phép Công ty Chuỗi Giá Trị đầu tư xây dựng bãi đỗ xe phục vụ khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Các thủ tục đất đai và đầu tư xây dựng, công ty cần thực hiện theo đúng quy định. UBND tỉnh cũng giao UBND thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xem xét đầu tư vỉa hè, cây xanh từ bãi đỗ xe đến lăng Tự Đức để thuận tiện cho khách tham quan và chỉnh trang tuyến đường phục vụ du lịch; đồng thời nghiên cứu, kêu gọi các nguồn lực đầu tư để chỉnh trang, nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng các bãi đổ xe tại các điểm tham quan di tích khác. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện xã hội hóa, kêu gọi các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng giao thông công cộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm di tích, tham quan du lịch. Sở Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh các mức giá trông giữ xe tại lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh phù hợp với tình hình thực tế, hài hòa lợi ích của nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Xây dựng bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh không chỉ giải quyết vấn đề giao thông phục vụ du lịch, mà còn mở ra các dịch vụ khác thu lợi cho người dân địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động du lịch.

TTXT du lịch Huế

Mục lục

Du lịch Huế
   (I) Quần thể di tích Cố đô Huế
         (1) Kinh thành Huế
                  - Đại Nội Huế
                  - Bảo tàng cổ vật cung đình Huế
                  - Quốc Tử Giám Huế
         (2) Lăng tẩm Huế
                  - Lăng Gia Long
                  - Lăng Minh Mạng
                  - Lăng Thiệu Trị
                  - Lăng Tự Đức
                  - Lăng Khải Định
         (3) Di tích khác
                  - Cung An Định
                  - Chùa Thiên Mụ
                  - Đàn Nam Giao
                  - Điện Hòn Chén
   (II) Quanh Huế
            - Chợ Đông Ba
            - Cầu Trường Tiền
            - Bãi biển Thuận An
            - Phá Tam Giang
            - Bãi biển Lăng Cô
            - Vườn quốc gia Bạch Mã
            - Làng cổ Phước Tích
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang