Địa điểm du lịch Kênh gym

Phê duyệt đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Núi Chúa

04/04/2016 - 1266 view
Phê duyệt đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Núi Chúa

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định 603/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020, với tổng mức đầu từ gần 170 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ qua chương trình mục tiêu “Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Mục đích của dự án nhằm bảo tồn nguyên vẹn đa dạng sinh học rừng và biển; bảo tồn sinh thái rừng đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn. Bảo tồn và phát triển đa dạng của loài động-thực vật, đặc biệt là các loài động-thực vật quý hiếm; tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn và bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Núi Chúa.

TTXT du lịch Ninh Thuận

Mục lục

Du lịch Ninh Thuận
          - Vườn quốc gia Núi Chúa
                     - Vịnh Vĩnh Hy
                     - Bãi biển Bình Tiên
          - Bãi biển Cà Ná
          - Bãi biển Ninh Chữ
          - Đồi cát Nam Cương
          - Đèo Ngoạn Mục
          - Làng gốm Bàu Trúc
          - Tháp Pôklông Garai