Địa điểm du lịch

Vườn quốc gia Tam Đảo phát triển du lịch sinh thái

10/06/2014 - 2608 view
Vườn quốc gia Tam Đảo phát triển du lịch sinh thái

“Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết lập các tuyến du lịch, tạo dựng các điểm đến hấp dẫn làm cơ sở đưa Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc trở thành một trong những Vườn tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế”.

Đó là mục tiêu đặt ra tại Đề án “Phát triển du lịch sinh thái - Vườn quốc gia Tam Đảo” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt. Đề án hướng tới việc bảo tồn hệ sinh thái rừng, gắn với việc khai thác tiềm năng thiên nhiên một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

- Đề án nêu rõ, sẽ tập trung xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Tam Đảo, nhằm khai thác tốt cảnh quan thiên nhiên, kết hợp tuần tra bảo vệ rừng, bảo tồn các nguồn gen, không được gây tác động xấu đến tài nguyên động-thực vật hoặc làm giảm tính đa dạng sinh học và gây ô nhiễm môi trường.

Về cơ chế chính sách, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông trên cao (cáp treo), đường bộ và nâng cấp các tuyến đường đến các điểm du lịch của Vườn quốc gia Tam Đảo để thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái.

- Khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư; bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh; bảo tồn và phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề phục vụ phát triển du lịch. Đề án được thực hiện trong 2 giai đoạn: Từ 2014-2015 và từ 2016-2020.

TTXT du lịch Vĩnh Phúc

Mục lục

Du lịch Vĩnh Phúc
             - Khu du lịch Tam Đảo
             - Vườn quốc gia Tam Đảo
             - Danh thắng Tây Thiên
             - Hồ Đại Lải
             - Làng gốm Hương Canh
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang