Địa điểm du lịch Kênh gym

Hồ Đại Lải, điều chỉnh cục bộ quy hoạch

06/08/2018 - 2426 view
Hồ Đại Lải, điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Vừa qua, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã ký ban hành Quyết định số 1669 ngày 23/7/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng (QHCXD) tỷ lệ 1/5000 Khu vực phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị phía Bắc hồ Đại Lải Vĩnh Phúc thuộc thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) và huyện Bình Xuyên đến 2030.

Theo đó, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất khu vực xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) thuộc Khu vực phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị phía Bắc hồ Đại Lải để bố trí quỹ đất xây dựng Trạm biến áp 220 kv Bá Thiện phục vụ cấp điện cho phát triển KT-XH và nhu cầu sử dụng điện tại các khu công nghiệp. Cụ thể, điều chỉnh tính chất quy hoạch sử dụng đất lô đất công trình công cộng, ký hiệu CC-24 và một phần diện tích lô đất nông nghiệp ký hiệu NN-31 thành lô đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ký hiệu HTKT-02, diện tích 10,15ha.

Các nội dung quy hoạch khác giữ nguyên theo đồ án QHCXD tỷ lệ 1/5000 Khu vực phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị phía Bắc hồ Đại Lải thuộc thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Xuyên có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Trung Mỹ cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào Đồ án Quy hoạch xây dựng NTM xã Trung Mỹ đã được UBND huyện Bình Xuyên phê duyệt để phục vụ quản lý; đồng thời chỉ đạo UBND xã Trung Mỹ công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch được duyệt thuộc thuộc Khu vực phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị phía Bắc hồ Đại Lải. Các sở: KH&ĐT, Xây dựng, Công thương, TN&MT; UBND huyện Bình Xuyên và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư và giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kv Bá Thiện theo quy định.

TTXT du lịch Vĩnh Phúc

Mục lục

Du lịch Vĩnh Phúc
             - Khu du lịch Tam Đảo
             - Vườn quốc gia Tam Đảo
             - Danh thắng Tây Thiên
             - Hồ Đại Lải
             - Làng gốm Hương Canh