Địa điểm du lịch

Vườn quốc gia Tam Đảo phát triển các loài cây thuốc quý

10/07/2014 - 3957 view
Vườn quốc gia Tam Đảo phát triển các loài cây thuốc quý

Trong 2 năm gần đây, Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã nghiên cứu và trồng sưu tập thành công 3ha cây thuốc quý với tổng số 10 loài bao gồm: ba kích, sâm cau, hoàng tinh hoa trắng, na rừng, hoàng đằng, khổ sâm, gối hạc, hoài sơn, thiên niên kiện, râu hùm hoa tía. Đồng thời xây dựng được 5 mô hình thực nghiệm trồng cây ba kích, sâm cau, hoài sơn và thiên niên kiện tại xã Đạo Trù và Đại Đình (Tam Đảo).

Bên cạnh việc nghiên cứu trồng sưu tập các loài cây thuốc quý, Vườn quốc gia Tam Đảo cũng xác định các mối đe dọa, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững các loài cây thuốc hiếm tại đây, góp phần lưu giữ tri thức bản địa, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương; xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống, qua đó phát triển kinh tế hộ, nâng cao đời sống nhân dân vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo.

Tuy nhiên, để bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan, các cấp chính quyền và cộng đồng địa phương; và cần phải xây dựng quy hoạch phát triển dược liệu trong vùng đệm một cách bài bản. Trong thời gian tới, Vườn quốc gia Tam Đảo sẽ tập trung điều tra trữ lượng của các loài cây thuốc trong rừng tự nhiên; tăng cường nguồn tài chính cho công tác bảo tồn... Đồng thời, tổ chức các biện pháp quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng các nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn.

TTXT du lịch Vĩnh Phúc

Mục lục

Du lịch Vĩnh Phúc
             - Khu du lịch Tam Đảo
             - Vườn quốc gia Tam Đảo
             - Danh thắng Tây Thiên
             - Hồ Đại Lải
             - Làng gốm Hương Canh
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang