Địa điểm du lịch Kênh gym

Du lịch Ninh Bình ghi nhận một năm có nhiều khởi sắc

06/01/2016 - 2980 view
Du lịch Ninh Bình ghi nhận một năm có nhiều khởi sắc

Ngày 6/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết công tác du lịch Ninh Bình, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác du lịch Ninh Bình năm 2015, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2016; Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 1181/ KHLN-CA-VH,TT&DL về phối hợp bảo đảm an toàn, văn minh các khu điểm du lịch; thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý môi trường văn hóa, bảo đảm an ninh an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý du lịch Ninh Bình của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đạt được trong năm 2015: Công tác chỉ đạo, điều hành được kịp thời, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được đôn đốc, đặc biệt là việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng và Nhà nước các cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng ghi nhận kết quả nổi bật của ngành du lịch Ninh Bình, đó là số lượng khách đạt 5,99 triệu lượt, tăng 39,3% so với năm 2014, trong đó khách nội địa tăng 41,9 %; khách quốc tế tăng 19,5%; khách đến cơ sở lưu trú tăng 36,8%, bằng 42 nghìn lượt khách. Cũng vì thế đưa doanh thu toàn ngành du lịch đạt 1.421 tỷ đồng, tăng gần 51% so với năm 2014.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, ngành du lịch Ninh Bình vẫn còn có những bất cập, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục như: Số lượng khách du lịch tăng cao nhưng doanh thu từ du lịch chưa xứng với tiềm năng; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch vẫn còn bất cập, dịch vụ du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ du lịch chưa cao, thiếu tính chuyên nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành du lịch Ninh Bình và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI trong đó xác định khâu đột phá: Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ. Vì thế, cần giải quyết một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 15-NQ/TU và Kế hoạch 07-KH/UBND về định hướng phát triển du lịch Ninh Bình, Chỉ thị 05-CT/UBND về tăng cường quản lý môi trường, văn hóa bảo đảm an ninh an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, tham gia Hội chợ, hội thảo để nâng cao hình ảnh, vị thế du lịch Ninh Bình; tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường văn minh du lịch; bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, kiến thức du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... cho cán bộ, nhân viên và những người đang trực tiếp làm dịch vụ du lịch có ý thức, hành động phát triển du lịch bền vững.

Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các đơn vị, nhà đầu tư để tạo ra sản phẩm đặc trưng của du lịch Ninh Bình; Chủ động và phối hợp chủ trì các hoạt động tuyên truyền trực quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ vui xuân, lễ hội... từ cơ sở, khu, điểm du lịch gắn với tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch.

TTXT du lịch Ninh Bình

Mục lục

Du lịch Ninh Bình
   (1) Quần thể danh thắng Tràng An
              - Khu du lịch Tràng An
              - Chùa Bái Đính
              - Cố đô Hoa Lư
              - Khu du lịch Tam Cốc
              - Chùa Bích Động
              - Vườn chim Thung Nham
              - Động Thiên Hà
   (2) Mở rộng các điểm du lịch khác
              - Vườn quốc gia Cúc Phương
              - Khu bảo tồn Vân Long
              - Suối nước nóng Kênh Gà