Địa điểm du lịch Kênh gym

Bảo tàng điêu khắc Chăm điều chỉnh phí tham quan

07/12/2017 - 2239 view
Bảo tàng điêu khắc Chăm điều chỉnh phí tham quan

Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, phí tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng cao nhất là 60.000 đồng/lần/người, sinh viên là 10.000 đồng/lần/người. Mức phí này được HĐND thành phố khóa IX thông qua vào chiều ngày 7/12.

Theo quy định, người khuyết tật, người từ 60 tuổi trở lên được giảm 50% phí. Người dưới 18 tuổi, người khuyết tật đặc biệt được miễn phí khi tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm. Cơ quan thu phí được sử dụng 60% tổng số tiền thu phí để chi cho hoạt động của Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chi hỗ trợ kinh phí tổ chức bảo vệ ban đêm, chi phí phục vụ công tác thu phí theo quy định.

Được biết trước đó, Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND thành phố khóa IX quy định mức thu phí giá vé tham quan Bảo tàng Chăm Đà Nẵng là 40.000 đồng/lần/người, sinh viên 5.000 đồng/lần/người.

TTXT du lịch Đà Nẵng