Địa điểm du lịch Kênh gym

Chùa Bút Tháp, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

23/12/2017 - 976 view
Chùa Bút Tháp, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Vào ngày 13/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2010/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Theo Quyết định, phạm vi và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 8,2ha bao gồm: Toàn bộ 2,1 ha khu vực bảo vệ của Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp Bắc Ninh (trong đó khu vực bảo vệ I có diện tích là 0,9 ha và khu vực bảo vệ II có diện tích là 1,2 ha) và phần đất mở rộng về phía Đông, phía Tây và phía Nam của di tích thuộc địa phận thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ với tổng diện tích là 6,1ha.

Toàn bộ diện tích quy hoạch sẽ được khảo sát, điều tra, tổng hợp dữ liệu, số liệu lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội. Khuôn viên di tích chùa Bút Tháp và phần đất dự kiến mở rộng di tích được đo đạc địa hình theo tỷ lệ 1/500. Việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất xây dựng sẽ được thực hiện để cập nhật trong các đồ án quy hoạch đang triển khai trong vùng. Các nhóm dự án thành phần bao gồm: Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ di tích; nhóm dự án nghiên cứu di tích; nhóm dự án phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; xác định các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

Việc lập quy hoạch sẽ xác định ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích làm cơ sở quản lý và cắm mốc giới di tích, tổ chức không gian và bố trí hệ thống hạ tầng phù hợp; Định hướng kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - du lịch cho địa phương và người dân trong vùng.

Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập và trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp theo quy định.

TTXT du lịch Bắc Ninh

Mục lục

Du lịch Bắc Ninh
          - Làng tranh Đông Hồ
          - Đền Bà Chúa Kho
          - Chùa Bút Tháp
          - Chùa Dâu