Địa điểm du lịch Kênh gym

Bàn thảo Đề án Số hóa và quảng bá Khu di tích Kim Liên

13/07/2015 - 2503 view
Bàn thảo Đề án Số hóa và quảng bá Khu di tích Kim Liên

Sáng 13/07/2015, UBND tỉnh Nghệ An nghe và cho ý kiến về đề án "Số hóa và quảng bá Khu di tích Kim Liên" bằng nguồn vốn xã hội hóa do Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam triển khai. Tới dự có đại diện các Sở: VHTT và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Tài chính; đại diện Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, ban quản lý Khu di tích Kim Liên. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam là quỹ xã hội - tổ chức thành viên của Hội Di sản văn hóa Việt Nam, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; tự tạo vốn và bảo toàn vốn từ nguồn vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ của quỹ. Mục tiêu của quỹ là tập hợp phát huy truyền thống trách nhiệm, ý thức của các cá nhân, tầng lớp tham gia bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể, các kĩ năng thực hành về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Tại cuộc họp, đại diện Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã báo cáo về mục đích, ý nghĩa của đề án "Số hóa và quảng bá Khu di tích Kim Liên", đó là góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Hồ Chí Minh đến bạn bè trong nước và quốc tế trên cơ sở số hóa. Mong muốn của Quỹ tại buổi làm việc là UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất về mặt chủ trương triển khai đề án, còn nguồn lực Quỹ sẽ thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích của quỹ là huy động xã hội hóa.

Theo đó, đề án này sẽ tập trung đầu tư vào hệ thống hạ tầng và số hóa Khu di tích Kim Liên như: sử dụng đa dạng các kênh truyền thông đặc biệt là mạng xã hội để truyền tải thông điệp; Đổi mới chiến thuật truyền tải thông điệp theo xu hướng mới, nội dung ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn (clip, ảnh, phim 3D về hình ảnh quê hương Nam Đàn, Khu di tích Kim Liên, lắp đặt màn hình cảm ứng tại những địa điểm thích hợp tại Khu di tích Kim Liên...); đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng quảng bá Khu di tích Kim Liên nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các sở, ngành liên quan, kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh nhấn mạnh: thống nhất với chủ trương của đề án. Tuy nhiên, đây là đề án liên quan đến Khu di tích quốc gia đặc biệt nên phải trình Thường trực Tỉnh ủy trước khi quyết định triển khai. Xung quanh những vấn đề pháp lý của đề án cần phải thực hiện đầy đủ, bài bản, chặt chẽ. Đồng chí Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu Quỹ cần làm rõ hơn nữa nội dung thực hiện để không lẫn lộn giữa ý tưởng và mục đích; cần khảo sát thực tế sâu hơn nữa tại Khu di tích Kim Liên để hiểu rõ hơn về những dữ liệu cụ thể cần số liệu hóa.

Xác định Khu di tích Kim Liên đón rất nhiều du khách về thăm quê Bác Hồ, vì thế nội dung của đề án cũng phải cụ thể, phân vùng từng đối tượng trong công tác truyền tải thông tin. Và dù có số liệu hóa nhưng vẫn phải duy trì cập nhật thông tin thường xuyên, mang tính thời sự cao khi đó mới thu hút được khách tham quan.

TTXT du lịch Nghệ An

Mục lục

Du lịch Nghệ An
          - Bãi biển Cửa Lò
          - Vườn quốc gia Pù Mát
          - Khu di tích Kim Liên (quê Bác Hồ)
          - Đền Cuông
          - Đền Cờn