Địa điểm du lịch Kênh gym

Động Phong Nha, nghiên cứu văn bia Chăm cổ

14/07/2015 - 2390 view
Động Phong Nha, nghiên cứu văn bia Chăm cổ

Từ ngày 11 đến ngày 14/7, Trường Viễn Đông Bác Cổ (Pháp) gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới về ngôn ngữ học đã tiến hành nghiên cứu các văn bia của người Chăm hiện đang bảo tồn và lưu giữ ở các địa phương tại tỉnh Quảng Bình, trong đó, đoàn đã đến nghiên cứu văn bia tại nhánh hang Bi Ký thuộc động Phong Nha.

Qua nghiên cứu, GS.TS người Pháp Arlo Griffiths cho biết, văn bia tại hang Bi Ký của động Phong Nha đúng là chữ viết của người Chăm và được viết vào những năm đầu thế kỷ 11, cách đây 1000 năm. Các nhà khoa học đã chụp ảnh văn bia để tiếp tục nghiên cứu, đồng thời cam kết sẽ chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và giới thiệu đến khách du lịch động Phong Nha.

Việc bước đầu xác định được niên đại văn bia tại hang Bi Ký của động Phong Nha có ý nghĩa rất lớn, củng cố thêm chứng cứ về sự có mặt rất sớm của người Chăm tại khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, đồng thời góp phần tăng thêm giá trị của hệ thống hang động.

TTXT du lịch Quảng Bình

Mục lục

Du lịch Quảng Bình
   (1) Phong Nha Kẻ Bàng
              - Động Phong Nha
              - Động Tiên Sơn
              - Động Thiên Đường
              - Suối Nước Moọc
              - Sông Chày Hang Tối
              - Thung lũng Sinh Tồn hang Thủy Cung
              - Hang Én
              - Hang Sơn Đoòng
   (2) Mở rộng điểm du lịch
              - Hang Tú Làn
              - Bãi biển Nhật Lệ
              - Bãi Đá Nhảy