Địa điểm du lịch Kênh gym

Nhà đày Buôn Ma Thuột, đề nghị di tích quốc gia đặc biệt

17/06/2018 - 2734 view
Nhà đày Buôn Ma Thuột, đề nghị di tích quốc gia đặc biệt

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, sau khi Đề án trùng tu và phát huy giá trị Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột Đắk Lắk được cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện trong năm 2018 - 2019, sẽ làm hồ sơ đề nghị Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử này.

Theo thuyết minh Nhà đày Buôn Ma Thuột, nơi đây do chính quyền thực dân Pháp thiết lập tại Đắk Lắk trong thời kỳ 1930 - 1945 để đày biệt xứ và giam giữ hàng nghìn lượt người yêu nước, đảng viên cộng sản bị bắt và bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ với một chế độ hết sức khắc nghiệt và tàn bạo nhất Đông Dương.

Đến năm 1954, đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược nước ta, chúng tiếp tục sử dụng Nhà đày Buôn Ma Thuột để giam giữ tù nhân và chia Nhà đày làm hai phần: một bên phục vụ quân nhu, một bên là Trung tâm cải huấn. Ngoài ra, chúng còn xây dựng một số công trình khác như: Nhà nguyện, hai dãy xà lim giam giữ và tra tấn tù nhân...

Năm 1980, Nhà đày Buôn Ma Thuột đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Hiện nay, di tích Nhà đày được giao lại cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch quản lý.

TTXT du lịch Đắk Lắk

Mục lục

Du lịch Đắk Lắk
          - Thác Dray Nur
          - Thác Dray Sáp
          - Thác Gia Long
          - Khu du lịch Buôn Đôn
          - Vườn quốc gia Yok Đôn
          - Hồ Lắk
          - Vườn quốc gia Chư Yang Sin
          - Nhà đày Buôn Ma Thuột