Địa điểm du lịch Kênh gym

Nhà tù Côn Đảo, tọa đàm khoa học

26/04/2019 - 847 view
Nhà tù Côn Đảo, tọa đàm khoa học

Vào chiều ngày 26/4, tại Hội trường Huyện ủy Côn Đảo, Sở Văn hóa Thông tin tổ chức tọa đàm khoa học về mẫu phác thảo tượng sáp tù nhân phục vụ cho công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo.

Khu di tích nhà tù Côn Đảo đã phát huy giá trị trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng cho nhiều đối tượng khác nhau như: thanh niên, học sinh, sinh viên, các Cựu tù chính trị Côn Đảo, gia đình thân nhân các liệt sĩ, các tổ chức, người dân, du khách... Những năm 2000 trở về trước, lượng khách tham quan trung bình khoảng 5.000 lượt khách/năm. Từ năm 2000-2015, lượng khách tăng cao, trung bình 60.000 lượt khách/năm. Đặc biệt, từ 2015 đến nay, lượng khách tham quan tăng đột biến, với hơn 150.000 lượt khách/năm. Trong 40 năm qua, nhà tù Côn Đảo đã phục vụ hơn 1,5 tỷ lượt khách tham quan.

Trùng tu, tôn tạo phải bảo đảm phát huy giá trị di tích nhà tù Côn Đảo, theo đó đại diện Công ty CP Xây dựng Tháng Mười (đơn vị tư vấn) đã giới thiệu các tượng sáp tù nhân dựa trên nguyên mẫu tượng hiện có trong các trại tù dưới thời thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước và các cựu tù chính trị Côn Đảo, các nhà sử học, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để việc phục dựng tượng sáp đúng lịch sử, đúng nhân vật, bảo đảm tính chân thực, sống động.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa Thông tin và Công ty CP Xây dựng Tháng Mười chỉnh sửa, bổ sung các chi tiết đã được góp ý để trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo trong thời gian tới.

TTXT du lịch Vũng Tàu

Mục lục

Du lịch Côn Đảo
     1) Đảo Côn Sơn
               - Bãi An Hải
               - Nhà tù Côn Đảo
               - Bãi Ông Đụng
               - Bãi Nhát
               - Bãi Đất Dốc
               - Bãi Đầm Trầu
               - Vịnh Đầm Tre
               - Sở Rẫy
     2) Các đảo khác
               - Hòn Bảy Cạnh
               - Hòn Tre Lớn
               - Hòn Tài
               - Hòn Cau