Địa điểm du lịch Kênh gym

Xây dựng ngành du lịch Vũng Tàu thành trọng điểm

14/10/2015 - 3486 view
Xây dựng ngành du lịch Vũng Tàu thành trọng điểm

Ngày 12/10, UBND tỉnh ra Quyết định số 2414 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTG ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; xây dựng ngành du lịch Vũng Tàu - Bà Rịa trở thành ngành kinh tế trọng điểm.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể Thao Du lịch thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến năm 2020 như: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch giai đoạn 2016-2020; Tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch Vũng Tàu - Bà Rịa trong thời kỳ hội nhập và phát triển”; Nghiên cứu đề xuất hình thành một số sản phẩm du lịch, loại hình du lịch; Hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vũng Tàu - Bà Rịa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Long Hải - Phước Hải; Trùng tu tôn tạo một số di tích huyện Côn Đảo; Triển khai ký kết liên kết phát triển du lịch Vũng Tàu - Bà Rịa với các tỉnh, thành phố khác; Xây dựng và củng cố các tour, tuyến du lịch nội tỉnh và liên kết; Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm du lịch trong các doanh nghiệp; Tổ chức các sự kiện Văn hóa - Du lịch...

TTXT du lịch Vũng Tàu

Mục lục

1) Du lịch Vũng Tàu
             - Bãi Sau
             - Bãi Trước
             - Bãi Dứa
             - Bãi Dâu
             - Tượng Chúa Kitô Vua
             - Hải Đăng
             - Bạch Dinh
             - Cáp treo Vũng Tàu
             - Đua chó Vũng Tàu
2) Mở rộng điểm đến
             - Suối nước nóng Bình Châu
             - Bãi biển Hồ Cốc
             - Bãi biển Hồ Tràm
             - Bãi biển Thùy Dương
             - Bãi biển Long Hải
             - Đảo Long Sơn
             - Côn Đảo