Địa điểm du lịch Kênh gym

Du lịch Cà Mau nâng tầm

07/05/2019 - 1742 view
Du lịch Cà Mau nâng tầm

Vào ngày 7/5, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện chủ trì phiên họp HĐND tỉnh thường kỳ tháng 5, tập trung thảo luận về tình hình phát triển du lịch Cà Mau; việc xử lý chuyển nguồn ngân sách, hủy dự toán của các cơ quan, đơn vị năm 2018. Tính đến ngày 30/4/2019, tổng số chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2018 sang năm 2019 hơn 1.557 tỷ đồng. Tổng số dự toán phải hủy hơn 50,5 tỷ đồng.

Về du lịch, lượt khách tăng bình quân hằng năm từ 12 - 14%; doanh thu hằng năm tăng bình quân khoảng 30%. Du lịch Cà Mau đã tạo được sự lan tỏa rộng và nhận được sự quan tâm, hợp tác của nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài nước. Tỉnh xác định có ba tuyến du lịch chính gồm: Vườn quốc gia U Minh hạ - Hòn Đá Bạc; Cà Mau - Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm; Cà Mau - Vườn quốc gia Mũi Cà Mau - Khu du lịch Đất Mũi.

Đến nay, toàn tỉnh có 4 khu du lịch: Khai Long, Đất Mũi, Hòn Đá Bạc và Sông Trẹm; 14 điểm du lịch sinh thái, cộng đồng đã và đang khai thác phát huy hiệu quả lợi thế tiềm năng, nâng cao thu nhập, đảm bảo sinh kế của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ với 57 cơ sở lưu trú, hơn 2.100 phòng; có 10 công ty lữ hành.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận sâu về tình hình phát triển du lịch Cà Mau. Hầu hết đại biểu cho rằng, Cà Mau có nhiều tiềm năng về du lịch nhưng đang thiếu nhà đầu tư chiến lược. Việc thu hút doanh nghiệp, cộng đồng tham gia hoạt động du lịch còn hạn chế. Giao thông đường bộ đến các khu, điểm du lịch còn khó khăn; giữa các điểm du lịch chưa có sự gắn kết; lao động ngành du lịch chưa qua đào tạo còn nhiều; thiếu cơ sở lưu trú...

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về phát triển du lịch Cà Mau, xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Tiến hành sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương có liên quan đến phát triển du lịch, đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh về mặt thể chế sao cho phù hợp, trên tinh thần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tham gia phát triển du lịch Cà Mau. Phát triển du lịch trên cơ sở Nhà nước định hướng, mời gọi nhà đầu tư, huy động sức dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện yêu cầu các cấp, các ngành phải trên tinh thần khó đâu gỡ đó để du lịch Cà Mau cất cánh. Thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ xem xét ban hành nghị quyết về lĩnh vực du lịch. Trong đó chú trọng đến giải quyết khó khăn về cơ chế chính sách, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

TTXT du lịch Cà Mau

Mục lục

Du lịch Cà Mau
          - Mũi Cà Mau
          - Đảo Hòn Khoai
          - Vườn quốc gia U Minh Hạ
          - Hòn Đá Bạc