Địa điểm du lịch Kênh gym

Du lịch Cần Thơ cơ cấu lại ngành

16/04/2019 - 1533 view
Du lịch Cần Thơ cơ cấu lại ngành

Vào ngày 16/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức Hội thảo Đẩy mạnh phát triển du lịch theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1/8/2016 của Thành ủy Cần Thơ (Nghị quyết 03).

Trên cơ sở Nghị quyết 03 và Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh thành ngành kinh tế mũi nhọn” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qua Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 5/12/2018 (Đề án), hội thảo nhằm góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 03 và tham mưu để UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương, với nhiều mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, du lịch Cần Thơ xác định chủ động cơ cấu lại ngành để khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng về sản phẩm, thị trường, các nguồn lực; xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch rõ nét, đậm bản sắc địa phương; năng động áp dụng du lịch thông minh và từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh của du lịch Cần Thơ.

Ngành du lịch Cần Thơ cũng đề ra 6 nhiệm vụ quan trọng: cơ cấu lại thị trường du khách; củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến; phát triển nguồn nhân lực theo cơ cấu hợp lý; cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; cơ cấu lại nguồn lực phát triển và sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản lý du lịch. Theo đó, ngành du lịch Cần Thơ cũng đang nghiên cứu và xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể thực tế của địa phương.

TTXT du lịch Cần Thơ

Mục lục

Du lịch Cần Thơ
          - Chợ nổi Cái Răng
          - Vườn cò Bằng Lăng
          - Bến Ninh Kiều
          - Chùa Ông Cần Thơ
          - Chùa Nam Nhã
          - Đình Bình Thủy