Địa điểm du lịch Kênh gym

Vườn quốc gia Bến En nâng cao tính đa dạng sinh học

07/01/2015 - 2170 view
Vườn quốc gia Bến En nâng cao tính đa dạng sinh học

Để bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng tự nhiên, trong những năm qua, Vườn quốc gia Bến En (Như Thanh, Thanh Hóa) đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gieo ươm và phục hồi sinh thái rừng.

Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án của tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai nghiên cứu, phục hồi và bảo tồn hệ động thực vật trong rừng, Vườn quốc gia Bến En đã thực hiện thành công hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học như: đề tài nghiên cứu phục hồi rừng sau khai thác nương rẫy, nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây thuốc quý, nghiên cứu bảo tồn một số loài linh trưởng, bảo tồn và phát triển loài Lim Xanh, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái núi đất thấp khu vực Bắc Trung Bộ... Tạo điều kiện để Vườn quốc gia Bến En lập được danh mục các loài thực vật, động vật, cây dược liệu, nghiên cứu các giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển nguồn gien quý và các tài nguyên động thực vật phổ biến trong rừng.

Ông Phạm Văn Hùng - Phó giám đốc Vườn quốc gia Bến En cho biết: Hiện nay, ngoài giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; Vườn cũng đang tích cực thực hiện đề án nghiên cứu, bảo tồn và phát triển những loài gien quý hiếm. Theo ông Hùng, điều quan trọng nhất để quản lý và bảo vệ rừng bền vững là ý thức tham gia của cộng đồng.

Hiện nay các quần thể cây đặc hữu như Lim xanh, Vù hương trên cơ sở hỗ trợ của các dự án, cán bộ kỹ thuật của Vườn quốc gia Bến En đã lặn lội nhiều ngày trong rừng để điều tra khảo sát thực trạng, thu nhập các mẫu tiêu bản, xác định sự phân bố, đặc tính sinh học của các loài cây này, trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu, gieo ươm và trồng bổ sung.

Anh Lê Văn Dũng - Cán bộ vườn quốc gia Bến En cho biết: Xác định khả năng gieo giống tự nhiên của cây Lim xanh không còn, đơn vị phải tập trung vào nghiên cứu quá trình tạo giống cây con tại vườn ươm, đồng thời nghiên cứu quá trình phát triển của cây trong giai đoạn vườn ươm. Thông qua đó nghiên cứu quá trình tái trong sinh tự nhiên của cây.

Tính đến nay, Ban quản lý vườn đã triển khai trồng bổ sung được trên 30ha cây Lim xanh ở các khu vực rừng tự nhiên, và đang phát triển tương đối tốt. Đơn vị cũng đang tiếp tục triển khai nghiên cứu gieo ươm và tiếp tục trồng bổ sung cây Vù hương vào rừng, góp phần từng bước phục hồi hệ sinh thái và cảnh quan vốn có của Vườn quốc gia Bến En.

Thực hiện chương trình 661 của Chính phủ, trong gian đoạn từ 2006 - 2014, Vườn quốc gia Bến En đã trồng mới được gần 100ha rừng trong đó chủ yếu là cây bản địa được trồng tại phân khu phục hồi sinh thái của Vườn. Ngoài ra đơn vị cũng đã thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên với tổng diện tích đạt trên 12000 ha. Kết quả của công tác nghiên cứu, phục hồi và phát triển rừng đã góp phần vào việc nâng cao độ che phủ rừng, đồng thời  không ngừng nâng cao chất lượng rừng và đa dạng sinh học nơi đây.

TTXT du lịch Thanh Hóa

Mục lục

Du lịch Thanh Hóa
          - Bãi biển Sầm Sơn
          - Vườn quốc gia Bến En
          - Thành Nhà Hồ
          - Suối cá thần Cẩm Lương
          - Khu di tích Lam Kinh
          - Động Từ Thức