Địa điểm du lịch

Khu di tích Lam Kinh, đề án đổi mới và phát triển

10/12/2015 - 1676 view
Khu di tích Lam Kinh, đề án đổi mới và phát triển

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5184/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Đổi mới công tác quản lý, khai thác phát triển Khu di tích Lam Kinh - Thanh Hóa giai đoạn 2015-2030”.

Theo đó, mục tiêu của đề án là Đổi mới toàn diện bộ máy quản lý và thực trạng Khu di tích Lam Kinh, xây dựng tổ chức đồng bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển, khai thác triệt để các thế mạnh và tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương. Khai thác phát huy giá trị Khu di tích để trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và cả nước, đưa Khu di tích quốc gia đặc biệt này trở thành điểm du lịch quan trọng trên bản đồ phát triển du lịch quốc gia. Quản lý bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật triều đại Hậu Lê đối với lịch sử dân tộc. Đưa Khu di tích Lam Kinh trở thành điểm tham quan, học tập, nghiên cứu và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ sau.

Đến năm 2020 thu hút được 4.900 lượt khách du lịch quốc tế, 245.000 lượt khách nội địa, có 10 cơ sở lưu trú du lịch với 245 phòng, trong đó có 3 khách sạn từ 1-5 sao, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt tối thiểu 158 tỷ đồng; năm 2025 thu hút được 8.000 lượt khách du lịch quốc tế, 383.000 lượt khách du lịch nội địa, có 13 cơ sở lưu trú du lịch với 400 phòng, trong đó có 5 khách sạn từ 1-5 sao, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt tối thiểu 347 tỷ đồng; năm 2030, Khu di tích Lam Kinh thu hút được 11.000 lượt khách du lịch quốc tế, 489.000 lượt khách du lịch nội địa, có 20 cơ sở lưu trú du lịch với 750 phòng, trong đó có 8 khách sạn từ 1-5 sao, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt tối thiểu 530 tỷ đồng. Về xã hội, đến năm 2020, tạo việc làm cho 3.040 lao động địa phương bao gồm ban quản lý và đội ngũ thuyết minh về khu di tích Lam Kinh; năm 2025 tạo việc làm cho 7.100 lao động; năm 2030 tạo việc làm cho 12.060 lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo định hướng của đề án “Đổi mới công tác quản lý, khai thác phát triển Khu di tích Lam Kinh - Thanh Hóa giai đoạn 2015-2030”, sẽ phát triển các sản phẩm du lịch như: Du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc cộng đồng người Mường, du lịch làng nghề với các tour du lịch như: tour du lịch Lam Kinh tìm hiểu lịch sử vùng đất Lam Sơn, tour du lịch kiến trúc nghệ thuật, tour du lịch sắc thái văn hóa, tour du lịch sinh thái, tour du lịch làng nghề truyền thống.

Đề án có tổng vốn đầu tư 2.287,190 tỷ đồng để xây dựng các khu chức năng quy hoạch Khu di tích Lam Kinh, khu trung tâm dịch vụ thương mại, khu du lịch văn hóa bản địa, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu văn hóa lịch sử, khu resort... Theo đề án, bộ máy quản lý và nguồn nhân lực sẽ được đổi mới, quản lý trên quy mô 500 ha gồm cả 2 khu: Khu di tích lịch sử Lam Kinh hiện nay và Khu du lịch Lam Kinh mới được xây dựng.

Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt là một bước phát triển mới cho Khu di tích Lam Kinh nói riêng, của sự nghiệp phát triển du lịch Thanh Hóa nói chung trong cuộc bảo vệ, gìn giữ và khai thác phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

TTXT du lịch Thanh Hóa

Mục lục

Du lịch Thanh Hóa
          - Bãi biển Sầm Sơn
          - Vườn quốc gia Bến En
          - Thành Nhà Hồ
          - Suối cá thần Cẩm Lương
          - Khu di tích Lam Kinh
          - Động Từ Thức
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang