Địa điểm du lịch Kênh gym

Khu di tích Lam Kinh có thêm bảo vật quốc gia

26/01/2017 - 1906 view
Khu di tích Lam Kinh có thêm bảo vật quốc gia

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi” tại Khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa) là 1 trong 14 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia đợt 5 năm 2016.

Bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi” thuộc lăng mộ vua Lê Thánh Tông trong Khu di tích Lam Kinh, có niên đại cuối thế kỷ XV, được đặt trên gò đất bằng phẳng, cách bia Vĩnh Lăng (bảo vật quốc gia năm 2013) khoảng 500m về phía Đông Nam. Bia được làm bằng đá xanh xám, mịn đặt trên lưng một con rùa. Bia có chiều cao 2,76m; rộng 1,90m; dày 0,28m; rùa có chiều dài 2,65m; cao 0,69m; rộng 1,89m; tổng trọng lượng lên tới gần 13 tấn.

Nội dung văn bia gồm khoảng 3000 chữ, mô thuật về thân thế, sự nghiệp và công đức của vua Lê Thánh Tông. Ông là người đưa quốc gia Đại Việt phát triển rực rỡ mọi mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, có sức ảnh hưởng trong khu vực. Bởi vậy, Bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi” tại Khu di tích Lam Kinh là tấm bia tiêu biểu đại diện cho một vị Hoàng đế anh minh “văn võ toàn tài” nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Có thể nói, Bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi” ở Khu di tích Lam Kinh là một văn bản, là nguồn sử liệu gốc về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật trang trí điêu khắc kiến trúc đá thời Lê Sơ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, góp phần bổ sung tư liệu cho chính sử, giáo dục truyền thống gìn giữ di sản văn hóa cho hậu thế.

Tính đến nay, Khu di tích Lam Kinh - khu di tích quốc gia đặc biệt hiện đang lưu giữ 3 bảo vật quốc gia. Đó là: Bia Vĩnh Lăng, Bia Khôn Nguyên Chí Đức Chi Lăng và nay thêm Bia Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi.

Khu di tích Lam Kinh có thêm bảo vật quốc gia 2

Khu di tích Lam Kinh có thêm bảo vật quốc gia 3


TTXT du lịch Thanh Hóa

Mục lục

Du lịch Thanh Hóa
          - Bãi biển Sầm Sơn
          - Vườn quốc gia Bến En
          - Thành Nhà Hồ
          - Suối cá thần Cẩm Lương
          - Khu di tích Lam Kinh
          - Động Từ Thức