Địa điểm du lịch

Đảo Titop, công nhận bãi tắm Titop đạt chuẩn du lịch

08/05/2015 - 3932 view
Đảo Titop, công nhận bãi tắm Titop đạt chuẩn du lịch

UBND tỉnh vừa Quyết định số 1145/QĐ-UBND công nhận bãi tắm Titop (bãi tắm Ti Tốp), đảo Titop (đảo Ti Tốp), Vịnh Hạ Long là bãi tắm du lịch đạt chuẩn. Quyết định này thay thế Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 9/8/2004 của UBND tỉnh.

Để được công nhận, bãi tắm Titop trên đảo Titop đã đáp ứng được các yêu cầu: Hệ thống đảm bảo an toàn, phao tiêu biển báo, cứu hộ cứu nạn, giao thông thuận tiện, có hệ thống điện, nước ngọt, nhà tắm tráng, bãi cát mịn đảm bảo độ dày... Bãi tắm Titop được công nhận đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch trong vòng 5 năm kể từ ngày ký. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý có trách nhiệm treo biển hiệu bãi tắm du lịch cho bãi tắm Titop trên đảo Titop và nghiêm túc thực hiện theo các quy định tại Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh.

TTXT du lịch Quảng Ninh

Mục lục

Du lịch Quảng Ninh
   (1) Du lịch Vịnh Hạ Long
              - Đảo Titop
              - Hang Sửng Sốt
              - Làng chài Cửa Vạn
              - Động Thiên Cung
              - Hang Đầu Gỗ
              - Đảo Soi Sim
              - Hang Luồn
              - Động Mê Cung
              - Làng chài Vung Viêng
              - Hang Trống và Hang Trinh Nữ
   (2) Quanh Vịnh Hạ Long
              - Đảo Cô Tô
              - Đảo Ngọc Vừng
              - Đảo Quan Lạn
   (3) Mở rộng điểm du lịch
              - Bãi biển Trà Cổ
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang