Địa điểm du lịch Kênh gym

Du lịch Bắc Giang phấn đấu đón hơn 1 triệu khách

29/03/2017 - 1960 view
Du lịch Bắc Giang phấn đấu đón hơn 1 triệu khách

Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang ban hành kế hoạch thu hút hơn 1 triệu lượt khách du lịch đến Bắc Giang trong năm 2017, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.

Để đạt mục tiêu này, ngành và Sở du lịch Bắc Giang chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực gồm: Văn hóa - tâm linh, lịch sử - văn hóa, sinh thái - nghỉ dưỡng; xây dựng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn với du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề.

Đặc biệt là xây dựng thương hiệu du lịch Tây Yên Tử tạo thêm điểm nhấn cho bản đồ du lịch Bắc Giang. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, mở rộng liên kết, hợp tác nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch và du khách trong nước, quốc tế về với Bắc Giang, khuyến khích người dân Bắc Giang đi du lịch nội tỉnh.

Đồng thời quan tâm bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch Bắc Giang, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh trật tự.

TTXT du lịch Bắc Giang

Mục lục

Du lịch Bắc Giang
          - Đồng Cao
          - Khe Rỗ
          - Hồ Cấm Sơn
          - Làng Thổ Hà