Địa điểm du lịch Kênh gym

Bản đồ đường đi Làng Thổ Hà - Bắc Giang
Làng Thổ Hà thuộc địa phận xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 28km về hướng Tây Nam.

- Từ trung tâm Bắc Giang, bạn theo Quốc lộ 1A hướng về thành phố Bắc Ninh - tới gần sông Cầu thì rẽ phải theo đường đê là tới Làng Thổ Hà.


Làng Thổ Hà cách Hà Nội khoảng 33km, theo tuyến Hà Nội - Bắc Ninh - Làng Thổ Hà.


Làng Thổ Hà cách trung tâm thành phố Bắc Ninh chỉ khoảng 4km về hướng Tây Bắc.

- Từ trung tâm Bắc Ninh, bạn theo đường Thiên Đức, nối tiếp đường đê - rồi đi đò Vân Hà qua sông Cầu (cả người và xe) là tới Làng Thổ Hà.

Mục lục

Du lịch Bắc Giang
          - Đồng Cao
          - Khe Rỗ
          - Hồ Cấm Sơn
          - Làng Thổ Hà