Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bắc Giang->Làng cổ Thổ Hà
Đình Thổ Hà - chạm khắc sinh động
Đình Thổ Hà - chạm khắc sinh động
Đình Thổ Hà - kiến trúc cổ kính
Đình Thổ Hà - kiến trúc cổ kính
Làng cổ Thổ Hà nằm bên bờ sông Cầu thơ mộng
Làng cổ Thổ Hà nằm bên bờ sông Cầu thơ mộng
Làng Thổ Hà - cổng vào
Làng Thổ Hà - cổng vào
Làng Thổ Hà - dấu tích nghề gốm
Làng Thổ Hà - dấu tích nghề gốm
Làng Thổ Hà - đình xưa
Làng Thổ Hà - đình xưa
Làng Thổ Hà - nghề làm bánh đa
Làng Thổ Hà - nghề làm bánh đa
Làng Thổ Hà - nhà cổ
Làng Thổ Hà - nhà cổ
Làng Thổ Hà - phơi bánh đa
Làng Thổ Hà - phơi bánh đa
Nghề bánh đa ở làng Thổ Hà - nướng bánh
Nghề bánh đa ở làng Thổ Hà - nướng bánh
Nghề bánh đa ở làng Thổ Hà - tráng bánh
Nghề bánh đa ở làng Thổ Hà - tráng bánh
Nghề gốm ở làng Thổ Hà - bình gốm còn lại
Nghề gốm ở làng Thổ Hà - bình gốm còn lại
Nghề gốm ở làng Thổ Hà - tường xây bằng mảnh gốm
Nghề gốm ở làng Thổ Hà - tường xây bằng mảnh gốm
Nhà cổ ở làng Thổ Hà - chạm khắc cầu kỳ
Nhà cổ ở làng Thổ Hà - chạm khắc cầu kỳ
Nhà cổ ở làng Thổ Hà - chủ nhân cao tuổi
Nhà cổ ở làng Thổ Hà - chủ nhân cao tuổi
Nhà cổ ở làng Thổ Hà - không gian ấm cúng
Nhà cổ ở làng Thổ Hà - không gian ấm cúng