Địa điểm du lịch Kênh gym

Vườn quốc gia Cát Bà phát triển du lịch sinh thái

18/04/2012 - 2741 view
Vườn quốc gia Cát Bà phát triển du lịch sinh thái

Sáng 18/4, Chủ tịch UBND thành phố - Dương Anh Điền chủ trì cuộc họp về Đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Bà. Các Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại, Lê Khắc Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng tham dự buổi họp.

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chỉ đạo, quá trình triển khai xây dựng đề án, Vườn quốc gia Cát Bà phải tuân thủ phương án đưa Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới; quy hoạch đảo Cát Bà thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Yêu cầu đơn vị xây dựng đề án xử lý tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát triển. Du lịch sinh thái phải hướng đến du lịch cao cấp; làm rõ sản phẩm du lịch; ý tưởng về kiến trúc hạ tầng, giao thông, nhà cửa phải chi tiết, phù hợp không gian sinh thái. Lưu ý cơ chế quản lý để việc xây dựng, tổ chức hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường thống nhất, bảo đảm vai trò chính quyền địa phương và Vườn quốc gia Cát Bà. Huyện Cát Hải sớm báo cáo thực trạng lồng bè trên biển, việc xây dựng nhà tại Việt Hải, để có biện pháp khắc phục phù hợp với phát triển du lịch sinh thái.

Vườn quốc gia Cát Bà là một trong những khu bảo tồn sinh thái quan trọng bậc nhất Việt Nam, nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà. Vườn có tiềm năng lớn về mặt sinh thái học và du lịch, đồng thời gắn liền với vịnh Hạ Long. UBND thành phố Hải Phòng chủ trương cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Bà với mục tiêu chính là “xây dựng cơ chế quản lý, khai thác tiềm năng dung hòa được những mâu thuẫn cơ bản giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ, hạn chế và khắc phục những tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường”.

Dự án còn xác định ranh giới bảo tồn và phát triển du lịch bảo đảm mục tiêu phát triển du lịch sinh thái; làm cơ sở xây dựng quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái khu vực Vườn quốc gia Cát Bà, triển khai các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trong giai đoạn sau; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch dịch vụ được thuê môi trường để kết hợp bảo tồn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái trong phạm vi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề án đánh giá thực trạng, tiềm năng và động lực phát triển du lịch Vườn quốc gia Cát Bà, đưa ra định hướng phát triển du lịch sinh thái với quan điểm phát triển du lịch bền vững; tạo sự liên hệ chặt chẽ với các khu vực lân cận, đặc biệt là vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long; định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; thị trường, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như xây dựng các chương trình hỗ trợ cộng đồng và hoạch định các chương trình, dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Bà...

TTXT du lịch Cát Bà

Mục lục

Du lịch Cát Bà
     1) Đảo Cát Bà
              - Các bãi biển ở Cát Bà
              - Pháo đài Thần Công
              - Vườn quốc gia Cát Bà
              - Các hang động ở Cát Bà
     2) Quanh đảo Cát Bà
              - Vịnh Lan Hạ
              - Đảo khỉ Cát Bà