Địa điểm du lịch Kênh gym

Bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi tổ chức mít tinh tuần lễ biển

08/06/2015 - 2139 view
Bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi tổ chức mít tinh tuần lễ biển

Sáng 8/6, tại bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi đã diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Đại Dương thế giới (8/6) cùng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015. Về dự lễ có các đồng chí: Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ TN&MT, Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQVN.

- Về phía tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích và Phạm Trường Thọ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tỉnh.

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, tới năm 2014, GDP của kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam chiếm trên 50% tổng GDP của cả nước và đang tiếp tục tăng. Kinh tế biển đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

- Tuy nhiên, phát triển mạnh kinh tế biển cần sử dụng nhiều tài nguyên biển và gia tăng xả thải, gây ô nhiễm môi trường biển. Do vậy, yêu cầu quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và hải đảo càng lớn, đòi hỏi những nỗ lực của toàn dân.

Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 diễn ra tại bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi với chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh” là cơ hội để tiếp tục khẳng định chủ quyền mà các thế hệ ông cha đã xác lập trên vùng biển và các đảo của Việt Nam, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như trách nhiệm của mọi người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đây cũng là thể hiện trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu duy trì một “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh”.

- Những năm qua, để khai thác tiềm năng kinh tế biển, đồng thời bảo vệ môi trường, chúng ta đã từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường nguồn lực để thực hiện một phương thức quản lý mới, phương thức quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh: Biển là không gian liên thông, do vậy bảo vệ biển không chỉ là trách nhiệm của một quốc gia mà là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng kêu gọi: Bảo vệ vững chắc chủ quyền Việt Nam trên vùng biển và các hải đảo, phát triển kinh tế biển xanh để nâng cao mức sống của nhân dân, đồng thời bảo vệ biển là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ TN&MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích khẳng định: Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân các xã ven biển và hải đảo, nâng cao ý thức về tính cấp thiết của bảo vệ đại dương, của việc khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Việt Nam và quốc tế.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại. Xem bảo vệ môi trường biển thực sự là mục tiêu, là nội dung ưu tiên để thực hiện phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Dịp này, Sở TN&MT phối hợp cùng Hội VHNT tổ chức triển lãm ảnh về biển và hải đảo; lãnh đạo Bộ, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh đã thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia làm sạch môi trường bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi, diễu hành bằng xe đạp...

Bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi tổ chức mít tinh tuần lễ biển - 2

Bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi tổ chức mít tinh tuần lễ biển - 3


TTXT du lịch Quảng Ngãi

Mục lục

Du lịch Quảng Ngãi
       - Đảo Lý Sơn
       - Bãi biển Mỹ Khê
       - Du lịch Sa Huỳnh
                 - Bãi biển Sa Huỳnh
                 - Khu di tích Sa Huỳnh
                 - Đồng muối Sa Huỳnh
       - Chùa Ông Thu Xà
       - Chùa Thiên Ấn