Địa điểm du lịch Kênh gym

Du lịch Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực

06/08/2014 - 2700 view
Du lịch Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực

Du lịch Quảng Ngãi được xác định là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tuy nhiên, trong những năm qua, nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch vẫn còn thiếu, còn yếu. Toàn tỉnh có hơn 2.000 lao động phục vụ trong ngành du lịch. Hiện lao động trực tiếp của ngành du lịch Quảng Ngãi đạt trình độ đại học và trên đại học chiếm chưa tới 10%;  trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng chiếm hơn 50%, số còn lại trình độ dưới sơ cấp. Trong số đó chỉ có chưa tới 30% được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về các ngành nghề du lịch.

Về ngoại ngữ, số lao động du lịch biết ít nhất một ngoại ngữ có tỷ lệ còn thấp. Hơn nữa, người lao động trong ngành hiện nay chủ yếu là biết tiếng Anh, các ngoại ngữ khác chiếm tỷ lệ rất thấp, nên chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển của ngành du lịch Quảng Ngãi. Một nhân viên phục vụ ở Khách sạn Mỹ Trà cho biết, điều hạn chế của nguồn nhân lực du lịch chính là ngoại ngữ; thứ hai là nghiệp vụ chuyên môn chưa thực sự chuyên nghiệp...

Ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cho rằng: Nguồn nhân lực du lịch Quảng Ngãi còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Cán bộ quản trị, kinh doanh du lịch chưa được đào tạo chuyên sâu, số giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã qua đại học hầu hết được đào tạo các chuyên ngành không liên quan trực tiếp đến du lịch. Riêng đối với cán bộ ở cấp huyện phải kiêm nhiệm nhiều việc, do đó công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai và quản lý về du lịch chưa được chú trọng. Hiện nay, trong tỉnh không có trường đào tạo chuyên ngành về du lịch. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm phát triển của ngành du lịch Quảng Ngãi.

Tiến sĩ Trương Thị Mai - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho biết, để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch cần thiết phải có sự chung tay của ba nhà: Nhà quản lý - nhà trường và nhà doanh nghiệp. Chính vì vậy, Quảng Ngãi cần tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp và một số cơ sở đào tạo du lịch trong khu vực và cả nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, xác định khó khăn và cách khắc phục để phát triển nguồn nhân lực của ngành du lịch Quảng Ngãi.

TTXT du lịch Quảng Ngãi

Mục lục

Du lịch Quảng Ngãi
       - Đảo Lý Sơn
       - Bãi biển Mỹ Khê
       - Du lịch Sa Huỳnh
                 - Bãi biển Sa Huỳnh
                 - Khu di tích Sa Huỳnh
                 - Đồng muối Sa Huỳnh
       - Chùa Ông Thu Xà
       - Chùa Thiên Ấn