Địa điểm du lịch Kênh gym

Du lịch Hưng Yên phấn đấu đón 2 triệu khách

06/06/2017 - 1826 view
Du lịch Hưng Yên phấn đấu đón 2 triệu khách

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 60/KH-TU thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là Nghị quyết 08).

Mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2020, phát triển du lịch Hưng Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước, đưa bản đồ du lịch Hưng Yên vào vùng trọng điểm du lịch quốc gia gắn với việc xây dựng, hình thành thương hiệu du lịch; xây dựng Hưng Yên trở thành một điểm đến hấp dẫn, tạo sự khác biệt, có tính cạnh tranh cao và có uy tín trên bản đồ du lịch của cả nước; tăng dần tỷ trọng ngành du lịch trong GRDP của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể là: Phấn đấu đến năm 2020, các điểm du lịch Hưng Yên đón tổng cộng khoảng 2 triệu lượt khách; năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách; mức tăng trưởng khách du lịch bình quân hàng năm đạt từ 15% - 20%; tổng thu nhập từ du lịch tăng khoảng 18% - 20%/năm.

Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; thực hiện tốt việc lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch; đầu tư kết cấu hạ tầng làm cơ sở kêu gọi đầu tư phát triển các điểm, khu du lịch Hưng Yên; tổ chức nghiên cứu thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm, tuyến, tour du lịch Hưng Yên phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhu cầu của khách du lịch; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tuyên truyền quảng bá và liên kết, hợp tác phát triển du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; xây dựng môi trường du lịch thân thiện và hấp dẫn; tập trung đầu tư kinh phí phát triển du lịch Hưng Yên.

TTXT du lịch Hưng Yên

Mục lục

Du lịch Hưng Yên
          - Phố Hiến
                    - Văn miếu Xích Đằng
                    - Chùa Chuông
                    - Đền Trần
                    - Đền Mẫu
                    - Chùa Hiến
                    - Chùa Nễ Châu
          - Đền Chử Đồng Tử