Địa điểm du lịch

Khu du lịch Núi Sam được công nhận KDL quốc gia

13/12/2018 - 1786 view
Khu du lịch Núi Sam được công nhận KDL quốc gia

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ban hành Quyết định số 2646, ngày 13/7/2018 công nhận khu du lịch Núi Sam An Giang (TP. Châu Đốc) là khu du lịch cấp quốc gia.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Sở VHTTDL tỉnh báo cáo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Tổng cục Du lịch tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL công nhận khu du lịch Núi Sam là khu du lịch quốc gia, để quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch đến với khu du lịch.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Bộ VHTTDL, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững theo định hướng Quy hoạch tổng thể khu du lịch Núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được phê duyệt tại Quyết định số 2098, ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu du lịch Núi Sam là 1 trong 47 địa điểm tiềm năng phát triển KDL quốc gia, có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn, với quần thể di tích lịch sử văn hóa, được xếp hạng cấp quốc gia, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang và giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng gắn với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam lớn nhất vùng ĐBSCL.

TTXT du lịch An Giang

Mục lục

Du lịch An Giang
          - Rừng tràm Trà Sư
          - Khu du lịch Núi Sam
          - Khu du lịch Núi Cấm
          - Khu du lịch Núi Sập
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang