Địa điểm du lịch

Rừng tràm Trà Sư cho thuê phát triển du lịch

27/07/2018 - 1865 view
Rừng tràm Trà Sư cho thuê phát triển du lịch

Vào ngày 27/7, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh và Công ty Cổ phần Du lịch An Giang ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng, tại phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư An Giang (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) để kinh doanh du lịch sinh thái, theo đề án UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, với thời hạn 20 năm, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (thành viên Tập đoàn Sao Mai) sẽ thuê 159 ha rừng tại phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư kinh doanh du lịch sinh thái. Đây là bước phát triển mới, tạo điều kiện để khu du lịch rừng tràm Trà Sư trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu đa dạng hóa hoạt động du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

TTXT du lịch An Giang

Mục lục

Du lịch An Giang
          - Rừng tràm Trà Sư
          - Khu du lịch Núi Sam
          - Khu du lịch Núi Cấm
          - Khu du lịch Núi Sập
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang