Địa điểm du lịch Kênh gym

Đền Đuổm, triển khai bảo tồn phát huy di sản

15/05/2017 - 1035 view
Đền Đuổm, triển khai bảo tồn phát huy di sản

Ngày 12/5/2017, tại Ban quản lý quần thể di tích Đền Đuổm (Phú Lương, Thái Nguyên), Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy di tích lịch sử Quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Đuổm ở Thái Nguyên” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Động Đạt.

Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai nội dung của Dự án “Bảo tồn, phát huy di tích lịch sử Quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Đuổm Thái Nguyên” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025. Trong năm 2017 tập trung thực hiện nột số nội dung: Ban Quản lý quần thể di tích chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân xã Động Đạt, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng triển khai các bước tiến hành thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho Dự án. Ban Quản lý quần thể di tích Đền Đuổm chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng mời tư vấn thiết kế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tư vẫn thiết kế tổng quan các hạng mục của Dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân xã Động Đạt phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương, vận dụng cấp xi măng đối ứng xây dựng đường bê tông vào Nhà văn hóa xóm Đuổm và đường xóm Vường Thông ra khu vực giếng Dội. Ban Quản lý quần thể di tích lịch sử Đền Đuổm chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể tập huấn, phục dựng hoạt động Lễ hội, thực hành nghi lễ theo đúng hồ sơ di sản. Bổ sung trang phục hoàn thiện kịch bản của nghi thức rước đất, rước nước đảm bảo tính độc đáo, đặc trưng của Lễ hội Đền Đuổm tỉnh Thái Nguyên.

TTXT du lịch Thái Nguyên

Mục lục

Du lịch Thái Nguyên
          - Hồ Núi Cốc
          - Đồi chè Tân Cương
          - Hang Phượng Hoàng
          - Đền Đuổm
          - Chùa Hang