Địa điểm du lịch

Du lịch Tây Ninh, kế hoạch phát triển 2016 - 2020

07/07/2016 - 808 view
Du lịch Tây Ninh, kế hoạch phát triển 2016 - 2020

Quy hoạch phát triển du lịch Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 có vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, chủ yếu là xã hội hóa. Mục đích - yêu cầu đặt ra là tập trung mọi nguồn lực tổ chức triển khai và thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển của quy hoạch; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện quy hoạch; tăng cường trách nhiệm và tính chủ động, bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh; các nhiệm vụ đề ra bảo đảm phù hợp với các nội dung đã được quy định trong quy hoạch, phát triển du lịch phải gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch Tây Ninh.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2016 - 2020 cần phải tiến hành quy hoạch phát triển du lịch, trong đó triển khai thực hiện các nội dung Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sinh thái hồ Dầu Tiếng; lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư đối với các khu, điểm và các sản phẩm, tour du lịch Tây Ninh.

Cũng trong giai đoạn này, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Tây Ninh, phát triển núi Bà Đen thành khu du lịch quốc gia gắn với trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; phát triển cụm di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thành điểm du lịch quốc gia gắn với trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hạng đặc biệt; thực hiện dự án bảo tồn gắn với khai thác phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; phát huy giá trị các lễ hội văn hóa - tâm linh gắn với du lịch; xây dựng và triển khai thực hiện Dự án làng nghề du lịch trình diễn nghề làm bánh canh, bánh tráng.

Đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo hướng tăng quy mô, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ khách du lịch, ưu tiên các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, các khách sạn 3-5 sao kết hợp trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện, nhà hàng tại các khu trọng điểm của du lịch Tây Ninh. Phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí truyền thống và hiện đại tại các khu du lịch trọng điểm gắn với việc hình thành, tổ chức các sự kiện, hoạt động thường niên hoặc định kỳ hoạt động tổ chức, các trạm dừng chân.

Về đầu tư hạ tầng trong giai đoạn 2016 - 2020, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước tại các vùng có tiềm năng phát triển du lịch trọng điểm. Nâng cao chất lượng các hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ hỗ trợ du lịch Tây Ninh như viễn thông, tài chính, ngân hàng, văn hóa, thương mại, y tế, vui chơi, giải trí... chú trọng đầu tư các công trình trực tiếp phục vụ du lịch như khu vực đỗ xe, công viên, vệ sinh công cộng, hệ thống xử lý rác, nước thải...

Tập trung thực hiện dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại Khu di tích núi Bà Đen giai đoạn 2014 - 2019. Hoàn chỉnh dự án hạ tầng núi Bà Đen (đường nối từ bãi xe Khu du lịch núi Bà Đen sang Ma Thiên Lãnh); hoàn chỉnh dự án đường ĐT790 (đường nối Khedol - Suối Đá); các dự án hạ tầng nối đến công trình 9 danh mục dự án tại Khu du lịch núi Bà Đen.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề ra việc đẩy mạnh xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu du lịch Tây Ninh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đa dạng hình thức, nội dung, ngôn ngữ và phát triển nguồn nhân lực du lịch; bảo tồn tài nguyên, môi trường du lịch.

TTXT du lịch Tây Ninh

Mục lục

Du lịch Tây Ninh
          - Núi Bà Đen
          - Hồ Dầu Tiếng
          - Tòa Thánh Tây Ninh
          - Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang