Địa điểm du lịch Kênh gym

Nhà nghỉ & Khách sạn ở Mù Cang Chải

Nhà nghỉ & Khách sạn ở Mù Cang Chải

Loại hình Tên Địa chỉ Điện thoại
Nhà nghỉ / Khách sạn (Mù Cang Chải) Lộ Anh Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải 0913.024.081
Trung Kiên Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải 0293.878.204 - 0972.953.145
Homestay (Mù Cang Chải) Long Hiên 0948.934.667
Nhà nghỉ / Khách sạn tại Mù Cang Chải Giang Vĩnh Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải 0984.320.478
Nhung Công 0912.429.112
Homestay ở Mù Cang Chải Thanh Chung 0165.9675.037
Khách sạn / Nhà nghỉ (Mù Cang Chải) Suối Mơ Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải 0912.961.532
Sao Mai 0988.981.675
Huyện đội 0984.756.689
Khách sạn / Nhà nghỉ ở Mù Cang Chải Quang Minh Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải 0912.501.627
Mool 1 0165.6782.888 - 0912.058.899
Bưu điện 0293.560.345
Hải Nguyễn 0166.6968.470
Nhà nghỉ / Khách sạn Hương Giang Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải 0293.878.486 - 0942.479.495
Tub Yaj 0941.283.969
Mool 2 0972.789.569
Duy Vũ 0948.233.323
Homestay Hà - Hợi Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải 0169.2534.434
Nông Văn Phích 0169.5331.574
Lương Văn Lanh 0166.7020.358
Nông Văn Êm 0166.7765.445
Lương Văn Bản 0164.4443.620
Lương Văn Hòa 0915.512.581
Lò Văn Thin 0168.3691.043
Lò Văn Đôi 0168.2886.493
Nhà nghỉ / Khách sạn Sanh - Nhơn Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải 0127.5600.921
Nguyệt - Tư 0961.917.927
Nhà nghỉ / Khách sạn Hồng Minh Ngã ba Kim - Mù Cang Chải 0293.878.929 - 0123.2554.859
Homestay Hảng Xáy Chông Xã La Pán Tẩn 0123.9238.277
Nhà nghỉ / Khách sạn Khau Phạ Đèo Khau Phạ 0293.560.929 - 0942.931.845
       

Mục lục

Du lịch Yên Bái
          - Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
          - Đèo Khau Phạ
          - Hồ Thác Bà
          - Làng nghề tranh đá quý Lục Yên
          - Đền Đông Cuông