Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Yên Bái->Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
Bay dù lượn ở Mù Cang Chải - hạ cánh an toàn
Bay dù lượn ở Mù Cang Chải - hạ cánh an toàn
Bay dù lượn ở Mù Cang Chải giữa cảnh quan hùng vĩ
Bay dù lượn ở Mù Cang Chải giữa cảnh quan hùng vĩ
Bay dù lượn ở Mù Cang Chải mùa lúa chín
Bay dù lượn ở Mù Cang Chải mùa lúa chín
Mù Cang Chải mùa lúa chín bên dòng suối thơ mộng
Mù Cang Chải mùa lúa chín bên dòng suối thơ mộng
Mù Cang Chải mùa lúa chín như gợn sóng
Mù Cang Chải mùa lúa chín như gợn sóng
Mù Cang Chải mùa lúa chín vàng khắp các quả đồi
Mù Cang Chải mùa lúa chín vàng khắp các quả đồi
Mù Cang Chải mùa lúa chín với đường vân mềm mại
Mù Cang Chải mùa lúa chín với đường vân mềm mại
Mù Cang Chải mùa nước đổ loang loáng nước
Mù Cang Chải mùa nước đổ loang loáng nước
Mù Cang Chải mùa nước đổ như tác phẩm nghệ thuật
Mù Cang Chải mùa nước đổ như tác phẩm nghệ thuật
Mù Cang Chải mùa nước đổ phong phú sắc màu
Mù Cang Chải mùa nước đổ phong phú sắc màu
Mù Cang Chải mùa nước đổ với đủ kiểu hoa văn
Mù Cang Chải mùa nước đổ với đủ kiểu hoa văn
Mù Cang Chải mùa nước đổ xếp tầng nối lớp
Mù Cang Chải mùa nước đổ xếp tầng nối lớp
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - bay dù lượn lý tưởng
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - bay dù lượn lý tưởng
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - bay dù lượn tuyệt đẹp
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - bay dù lượn tuyệt đẹp
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - danh thắng độc đáo
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - danh thắng độc đáo
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín vàng óng
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín vàng óng
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín xếp tầng
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín xếp tầng
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ độc đáo
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ độc đáo
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ như vẽ
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa nước đổ như vẽ
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải tuyệt đẹp
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải tuyệt đẹp