Địa điểm du lịch

Lung Ngọc Hoàng hướng đến bảo tồn đa dạng sinh học

22/11/2015 - 1248 view
Lung Ngọc Hoàng hướng đến bảo tồn đa dạng sinh học

Đề tài “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học” do Phó giáo sư tiến sĩ Trương Hoàng Đan, Trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm, vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xét thông qua đề cương vào ngày 19/11.

Trong thời gian 18 tháng, chủ nhiệm đề tài sẽ khảo sát đánh giá, lập bản đồ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Sau đó, thống kê và phân loại hiện trạng đa dạng sinh học nơi đây; phân tích các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học, đặc biệt là các hoạt động sinh kế nông nghiệp; đề xuất giải pháp khắc phục.

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đều đánh giá sự cần thiết để thực hiện đề tài. Tuy nhiên, chủ nhiệm đề tài cần điều chỉnh, bổ sung thêm phần nội dung nghiên cứu. Trong đó, đề tài cần nêu thêm kết quả sau phân tích, điều tra. Đặc biệt, đề tài phải xây dựng được khung kế hoạch bảo tồn, vườn tiêu bản và có tổ chức tập huấn, chuyển giao kết quả cho cán bộ làm việc tại Lung Ngọc Hoàng tiếp quản, tự thực hiện được. Để trong tương lai, cán bộ lâm nghiệp có thể tự định hướng, biện pháp bảo tồn sự đa dạng sinh học cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, gìn giữ được sự trù phú và vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

TTXT du lịch Hậu Giang

Mục lục

Du lịch Hậu Giang
          - Chợ nổi Ba Ngàn
          - Lung Ngọc Hoàng
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang