Địa điểm du lịch Kênh gym

Thành lập ban chỉ đạo triển khai Khu du lịch Hồ Núi Cốc

28/12/2015 - 1257 view
Thành lập ban chỉ đạo triển khai Khu du lịch Hồ Núi Cốc

Chiều 28/12/2015, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp bàn thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban triển khai thực hiện Dự án đầu tư Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc và hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường triển khai nghiên cứu, lập dự án và thực hiện các hạng mục công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi họp, UBND tỉnh đã thông qua Dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban để triển khai thực hiện Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc. Theo đó, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban; nhiều đồng chí là trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị có liên quan là ủy viên Ban Chỉ đạo.

- Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục hồ sơ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các bộ, ngành trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; xem xét phê duyệt Khu du lịch Hồ Núi Cốc thành Khu du lịch trọng điểm Quốc gia; chỉ đạo lập phương án giữ ổn định cos nước hồ Núi Cốc và bố trí nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020. Vận động, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và các thành phần liên quan đồng lòng thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc có tính đặc trưng gắn với văn hóa vùng miền, bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển Kinh tế xã hội theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm tiếp theo.  Chủ trì hướng dẫn Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc nghiên cứu, lập dự án và thực hiện dự án đầu tư với thời gian nhanh nhất...

Cũng theo Dự thảo Quyết định, sẽ có 4 tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo được thành lập, gồm: Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; Tiểu ban Khảo sát ghi hình hiện trạng, giải phóng mặt bằng, rà soát quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng; Tiểu ban Thẩm định hồ sơ, thủ tục thu hồi các dự án trong vùng quy hoạch và cấp phép các dự án và Tiểu ban Tham mưu để cấp có thẩm quyền ra quyết định về cos nước hồ Núi Cốc, giải pháp bù nước về mùa khô của kênh Núi Cốc.

Tại Hội nghị, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và 4 tiểu ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các nội dung để trình ban hành Quyết định trong thời gian sớm nhất.

TTXT du lịch Thái Nguyên

Mục lục

Du lịch Thái Nguyên
          - Hồ Núi Cốc
          - Đồi chè Tân Cương
          - Hang Phượng Hoàng
          - Đền Đuổm
          - Chùa Hang