Địa điểm du lịch

Xem chim ở Vườn quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Xem chim ở Tam Đảo

Tổ chức Bird Life quốc tế đã xếp Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về mức độ đa dạng sinh học và số lượng các loài chim. Theo số liệu thống kê, hệ chim của Việt Nam gồm hơn 870 loài.


Riêng tại vườn quốc gia Tam Đảo đã phát hiện được 239 loài chim trong tổng số 140 giống của 50 họ:

- Đa dạng loài cao nhất tại đây là bộ chim sẻ, gồm có 147 loài của 73 giống thuộc 26 họ.
- Thứ hai là bộ Gõ kiến có 15 loài.
- Thứ ba là bộ Sả có 12 loài.
- Ít nhất là bộ Nuốc và Cú Muỗi, mỗi bộ có 1 loài.

Trong tổng số 239 loài chim ở vườn quốc gia Tam Đảo thì có tới:

- 9 loài đặc hữu miền bắc Việt Nam gồm: Gà tiền mặt vàng - Gà so họng trắng - Gà so trắng gụ - Sếu xám - Đuôi cụt đầu xám - Đuôi cụt gáy xanh - Cành cạch nhỏ - Hút mật ngực đỏ - Hút mật Tam Đảo.

- 5 loài là đặc Hữu Việt Nam gồm: Cu xanh Đuôi nhọn - Phường chèo đỏ đuôi dài - Bông lau tai trắng - Bách thanh nhỏ - Chích chòe lửa.


Các Tuyến xem chim tại vườn quốc gia Tam Đảo gồm:

1. Trụ sở vườn quốc gia Tam Đảo - Lũng chắt Dậu ( khoảng 2 - 3h )

- Đây là tuyến đã thu hút được nhiều chuyên gia và du khách có sử thích xem chim trong và ngoài nước, bởi tuyến quan sát được nhiều loài chim, trong đó có một số loài đặc hữu và quý hiếm.

2. Tuyến đường vào chân đỉnh Rùng Rình ( khoảng 3 - 4h )

- Trên tuyến này du khách sẽ được quan sát một số loài chim Tam Đảo và một số loài chim di cư.

3. Tuyến Km18 ( khoảng 1h )

4. Tuyến thị trấn Tam Đảo - Tháp Truyền hình ( khoảng 4 - 5h )

5. Tuyến Tây Thiên ( khoảng 4 - 5h )
Xem chim ở Vườn quốc gia Tam Đảo 02
Xem chim ở Vườn quốc gia Tam Đảo 02
Xem chim ở Vườn quốc gia Tam Đảo 03
Xem chim ở Vườn quốc gia Tam Đảo 03
Xem chim ở Vườn quốc gia Tam Đảo 04
Xem chim ở Vườn quốc gia Tam Đảo 04

Mục lục

Du lịch Vĩnh Phúc
             - Khu du lịch Tam Đảo
             - Vườn quốc gia Tam Đảo
             - Danh thắng Tây Thiên
             - Hồ Đại Lải
             - Làng gốm Hương Canh
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang