Địa điểm du lịch

Bản đồ đường đi Chùa Tiên Châu - Vĩnh Long
Từ thành phố Vĩnh Long, đứng bên bờ sông Cổ Chiên nhìn sang bờ bên kia là cù lao An Bình, bạn chỉ cần đi phà An Bình ở công viên Sông Tiền, khoảng 15 phút là tới bờ, rồi đi bộ thêm đoạn ngắn nữa là đến Chùa Tiên Châu.

Mục lục

Du lịch Vĩnh Long
          - Cù lao An Bình
          - Chùa Tiên Châu
          - Làng gốm Vĩnh Long
          - Văn Thánh Miếu
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang