Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Vĩnh Long->Chùa Tiên Châu
Chùa Tiên Châu - cổng vào
Chùa Tiên Châu - cổng vào
Chùa Tiên Châu - khuôn viên xanh mát
Chùa Tiên Châu - khuôn viên xanh mát
Chùa Tiên Châu - kiến trúc trang nhã
Chùa Tiên Châu - kiến trúc trang nhã
Chùa Tiên Châu - tượng thờ bên trong
Chùa Tiên Châu - tượng thờ bên trong
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang