Địa điểm du lịch Kênh gym

Bản đồ đường đi Khu du lịch Núi Cấm - An Giang
Khu du lịch Núi Cấm thuộc địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cách trung tâm thành phố Châu Đốc khoảng 37km về hướng tây nam, và cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 62km về hướng tây.

Từ TPHCM đi An Giang (Châu Đốc, Long Xuyên)

- Từ thành phố Châu Đốc, bạn đi theo tuyến quốc lộ 91 - đến chợ Nhà Bàng thì rẽ trái theo tỉnh lộ 948 nối tiếp đường Lê Lợi - đến An Hảo bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn đường đến Khu du lịch Núi Cấm.

- Từ thành phố Long Xuyên, bạn theo tuyến quốc lộ 91 - đến khu công nghiệp Bình Hòa thì rẽ trái theo tỉnh lộ 941 - đến Tri Tôn thì rẽ phải theo tiếp tỉnh lộ 948 - đến An Hảo bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn đường lên Núi Cấm.


* Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm
- Địa chỉ:         xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
- Điện thoại:    0763.760.555

Mục lục

Du lịch An Giang
          - Rừng tràm Trà Sư
          - Khu du lịch Núi Sam
          - Khu du lịch Núi Cấm
          - Khu du lịch Núi Sập