Địa điểm du lịch Kênh gym

Vườn chim Bạc Liêu gia tăng số lượng chim quý hiếm

05/09/2013 - 1513 view
Vườn chim Bạc Liêu gia tăng số lượng chim quý hiếm

Năm 2010, Dự án thích ứng với Biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm đa dạng sinh học (CBD) thuộc Viện sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh điều tra, khảo sát đa dạng sinh học tại Vườn chim Bạc Liêu. Kết quả khảo sát đã ghi nhận tại Vườn chim Bạc Liêu về khu hệ chim có 104 loài chim hoang dã, trong đó có 9 loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007 và Sách đỏ Thế giới năm 2010.

1. Đuôi Cụt Bụng Đỏ...........................Sẽ nguy cấp
2. Cò Lạo ấn Độ (Giang sen)...............Sẽ nguy cấp
3. Cò Quăm Đầu Đen.........................Sẽ nguy cấp
4. Điên Điển (Cổ rắn)..........................Sẽ nguy cấp
5. Bồ Nông Chân Xám (Chằng bè)........Nguy cấp
6. Cốc Đế..........................................Nguy cấp
7. Quắm Đen
8. Chim Khách Đuôi Xẻ
9. Sả hung


Năm 2013, Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu tổ chức thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở, trong thời gian nghiên cứu đã theo dõi và khảo sát tình hình diễn biến của các loài chim quý hiếm. Kết quả ghi nhận, từ tháng 6 đến tháng 9/2013 số lượng cá thể các loài chim quý hiếm tại Vườn chim Bạc Liêu tăng lên đáng kể so với kết quả khảo sát năm 2011 của Trung tâm đa dạng sinh học (CBD), đặc biệt là các loài chim quý hiếm như: Bồ nông chân xám, Điên điển, Cốc đế, trong đó loài Điên điển và Cốc đế sinh sản mật độ và tỉ lệ sống rất cao.

1. Điên Điển......................................111 con năm 2011, tăng lên 312 con năm 2013. Cư trú và sinh sản
2. Bồ Nông Chân Xám........................5 con năm 2011, tăng lên 12 con năm 2013. Cư trú, không sinh sản
3. Cốc Đế..........................................40 con năm 2011, tăng lên 176 con năm 2013. Cư trú và sinh sản

Đây là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của các loài chim quý hiếm, cần được quan tâm theo dõi, quản lý và và bảo tồn nhằm góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên đa dạng sinh học tại Vườn chim Bạc Liêu.

TTXT du lịch Bạc Liêu

Mục lục

Du lịch Bạc Liêu
          - Vườn chim Bạc Liêu
          - Nhà công tử Bạc Liêu
          - Chùa Xiêm Cán