Địa điểm du lịch Kênh gym

Các tuyến du lịch vườn quốc gia Tràm Chim

Vườn quốc gia Tràm Chim

Tuyến 01 (dài nhất - 36km, khoảng 3h ngồi xuồng tắc ráng)

- Từ trụ sở vườn quốc gia Tràm Chim - Trạm C4 - Trạm Phú Thọ - Trạm Phú Thành B - Trạm C1 - Đài Quan sát số 3 - Kênh Mười Nhẹ - Trạm Phú Đức 2 - Về lại trụ sở.


Tuyến 02 (29 km)

- Từ trụ sở vườn quốc gia Tràm Chim - Trạm C4 - Đài Quan sát số 3 - Trạm C1 - Trạm Phú Hiệp - Về lại trụ sở.


Tuyến 03 (25 km, nhiều người chọn)

- Từ trụ sở vườn quốc gia Tràm Chim - Trạm C4 - Kênh Mười Nhẹ - Đài Quan sát số 3 - Về kênh Mười Nhẹ - Trạm Phú Đức 2 - Về lại trụ sở.


Tuyến 04 (17 km, đặc biệt xem chim sinh sản mùa nước nổi)

- Từ trụ sở vườn quốc gia Tràm Chim - Kênh A3 - Trạm Quyết Thắng - Kênh Cà Dâm - Về lại trụ sở.


Tuyến 05 (ngắn nhất - 12 km, khoảng 1h ngồi tắc ráng)

- Từ trụ sở vườn quốc gia Tràm Chim - Trạm C4 - Kênh Mười Nhẹ - Trạm Phú Đức 2 - Về lại trụ sở.

  Tuyến 01 Tuyến 02 Tuyến 03 Tuyến 04 Tuyến 05
Rừng nguyên sinh x x      
Rừng tràm x x x x x
Cỏ năng, lúa trời x   x   x
Sen trắng, hồng x x x   x
Đài quan sát số 3 3 3   4
Qua cầu khỉ và câu cá giải trí   x x    
Xem chim sinh sản (tháng 9-12)       x  
Sếu đầu đỏ (tháng 2-5) x x     x
Nhiều loài chim khác x x x x x
Giăng lưới, đặt lợp, đặt trúm (tháng 9-12) Liên hệ trước với ban quản lý vườn quốc gia Tràm Chim
Thu hoạch lúa trời (tháng 9-12)
Ngủ đêm trong rừng

Mục lục

Du lịch Đồng Tháp
          - Vườn quốc gia Tràm Chim
          - Làng hoa Sa Đéc
          - Khu du lịch Xẻo Quýt
          - Khu du lịch Gáo Giồng