Địa điểm du lịch Kênh gym

Đền Kiếp Bạc - Hải Dương

Đền Kiếp Bạc Hải Dương

Đền Kiếp Bạc là điểm nhấn tham quan của Khu di tích Kiếp Bạc, thuộc quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc nổi tiếng. Kiếp Bạc vốn là tên ghép của hai vùng Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược Sơn (làng Bạc), được xây dựng vào đầu thế kỷ 14.

Phía trước Đền Kiếp Bạc có cổng lớn nguy nga, đồ sộ, với ba cửa ra vào. Trên mặt ngoài cổng có 9 chữ lớn: phía trên là 4 chữ “Hưng thiên vô cực”, phía dưới là 5 chữ “Trần Hưng Đạo Vương từ” và hai cột câu đối “Kiếp Bạc hữu sơn giai kiếm khí - Lục Đầu vô thủy bất thu thanh” nghĩa là “Kiếp Bạc muôn ngọn núi đều có hùng khí của kiếm thiêng - Lục Đầu không còn nước nào chẳng vọng tiếng thu”. Qua cổng lớn, bên trái có Giếng Ngọc mắt rồng.

Đền Kiếp Bạc có 3 tòa điện lớn. Tòa điện giữa, đặt tượng thờ Trần Hưng Đạo đường bệ, uy nghi. Tòa điện ngoài, đặt tượng thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão (con rể Trần Hưng Đạo). Tòa điện trong, đặt tượng thờ Quốc mẫu Thiên Thành công chúa (phu nhân của Trần Hưng Đạo) và hai con gái là Đệ nhất Khâm từ Hoàng hậu Quyên Thanh công chúa (vợ vua Trần Nhân Tông), Đệ nhị Nữ hoàng Anh Nguyên quận chúa (phu nhân của tướng quân Phạm Ngũ Lão). Trong đền Kiếp Bạc còn đặt 4 bài vị thờ 4 con trai của Trần Hưng Đạo...
Đền Kiếp Bạc Hải Dương 02
Đền Kiếp Bạc Hải Dương 02
Đền Kiếp Bạc Hải Dương 03
Đền Kiếp Bạc Hải Dương 03
Đền Kiếp Bạc Hải Dương 04
Đền Kiếp Bạc Hải Dương 04

Mục lục

Du lịch Hải Dương
          - Đảo cò Chi Lăng Nam
          - Côn Sơn Kiếp Bạc
          - Đền Chu Văn An