Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->An Giang->Rừng tràm Trà Sư
Duy Lang ở rừng tràm Trà Sư
Duy Lang ở rừng tràm Trà Sư
Rừng tràm Trà Sư - bến thuyền
Rừng tràm Trà Sư - bến thuyền
Rừng tràm Trà Sư - bộ rễ cây tràm cổ thụ
Rừng tràm Trà Sư - bộ rễ cây tràm cổ thụ
Rừng tràm Trà Sư - cảnh yên bình
Rừng tràm Trà Sư - cảnh yên bình
Rừng tràm Trà Sư - cây thốt nốt
Rừng tràm Trà Sư - cây thốt nốt
Rừng tràm Trà Sư - chèo xuồng vào ngắm chim
Rừng tràm Trà Sư - chèo xuồng vào ngắm chim
Rừng tràm Trà Sư - chim đang bói cá
Rừng tràm Trà Sư - chim đang bói cá
Rừng tràm Trà Sư - chim nước tìm mồi
Rừng tràm Trà Sư - chim nước tìm mồi
Rừng tràm Trà Sư - con đường bèo
Rừng tràm Trà Sư - con đường bèo
Rừng tràm Trà Sư - cổng vào
Rừng tràm Trà Sư - cổng vào
Rừng tràm Trà Sư - hoa súng trắng
Rừng tràm Trà Sư - hoa súng trắng
Rừng tràm Trà Sư - ngắm cảnh từ trên tháp
Rừng tràm Trà Sư - ngắm cảnh từ trên tháp
Rừng tràm Trà Sư - ngồi tắc ráng ngoạn cảnh
Rừng tràm Trà Sư - ngồi tắc ráng ngoạn cảnh
Rừng tràm Trà Sư - quán lá nhìn từ trên cao
Rừng tràm Trà Sư - quán lá nhìn từ trên cao
Rừng tràm Trà Sư - thảm bèo ken dày
Rừng tràm Trà Sư - thảm bèo ken dày
Rừng tràm Trà Sư - tổ chim
Rừng tràm Trà Sư - tổ chim
Rừng tràm Trà Sư khiến các bạn trẻ thích thú
Rừng tràm Trà Sư khiến các bạn trẻ thích thú
Rừng tràm Trà Sư nằm giữa những cánh đồng
Rừng tràm Trà Sư nằm giữa những cánh đồng
Rừng tràm Trà Sư thu hút khách du lịch
Rừng tràm Trà Sư thu hút khách du lịch
Rừng tràm Trà Sư với những món ngon dân dã
Rừng tràm Trà Sư với những món ngon dân dã