Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lâm Đồng - Đà Lạt->Đà Lạt->Núi Voi
Khu du lịch Núi Voi - nhà dưới lòng đất
Khu du lịch Núi Voi - nhà dưới lòng đất
Khu du lịch Núi Voi - nhà sàn truyền thống Kho
Khu du lịch Núi Voi - nhà sàn truyền thống K'ho
Khu du lịch Núi Voi - nhà trên cây
Khu du lịch Núi Voi - nhà trên cây
Khu du lịch Núi Voi - rừng thông
Khu du lịch Núi Voi - rừng thông
Khu du lịch Núi Voi - tập luyện kỹ năng
Khu du lịch Núi Voi - tập luyện kỹ năng
Leo lên đỉnh Núi Voi
Leo lên đỉnh Núi Voi
Núi Voi giữa bạt ngàn rừng thông
Núi Voi giữa bạt ngàn rừng thông
Quang cảnh từ trên đỉnh Núi Voi
Quang cảnh từ trên đỉnh Núi Voi