Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bắc Ninh->Làng tranh Đông Hồ
Duy Lang ở Làng tranh Đông Hồ
Duy Lang ở Làng tranh Đông Hồ
Làng tranh Đông Hồ - bộ sưu tập các bản khắc
Làng tranh Đông Hồ - bộ sưu tập các bản khắc
Làng tranh Đông Hồ - cổng vào tham quan
Làng tranh Đông Hồ - cổng vào tham quan
Làng tranh Đông Hồ - khách xem và chọn mua tranh
Làng tranh Đông Hồ - khách xem và chọn mua tranh
Làng tranh Đông Hồ - nghệ nhân đón khách du lịch
Làng tranh Đông Hồ - nghệ nhân đón khách du lịch
Làng tranh Đông Hồ - xem nghệ nhân tỉ mẫn làm tranh
Làng tranh Đông Hồ - xem nghệ nhân tỉ mẫn làm tranh
Làng tranh Đông Hồ giữ nguyên cách thức xưa
Làng tranh Đông Hồ giữ nguyên cách thức xưa
Làng tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh
Làng tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh