Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Vĩnh Phúc->Hồ Đại Lải
Hồ Đại Lải
Hồ Đại Lải
Hồ Đại Lải - bãi tắm hấp dẫn du khách
Hồ Đại Lải - bãi tắm hấp dẫn du khách
Hồ Đại Lải - các loại thuyền phục vụ du khách
Hồ Đại Lải - các loại thuyền phục vụ du khách
Hồ Đại Lải - chèo thuyền kayak
Hồ Đại Lải - chèo thuyền kayak
Hồ Đại Lải - đạp vịt lý tưởng
Hồ Đại Lải - đạp vịt lý tưởng
Hồ Đại Lải - du thuyền loại nhỏ
Hồ Đại Lải - du thuyền loại nhỏ
Hồ Đại Lải - resort sang trọng và có hồ bơi
Hồ Đại Lải - resort sang trọng và có hồ bơi
Hồ Đại Lải có rừng thông bao quanh
Hồ Đại Lải có rừng thông bao quanh
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang