Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Hà Tĩnh->Hồ Kẻ Gỗ
Hồ Kẻ Gỗ - bãi tắm tự nhiên
Hồ Kẻ Gỗ - bãi tắm tự nhiên
Hồ Kẻ Gỗ - công trình thủy lợi
Hồ Kẻ Gỗ - công trình thủy lợi
Hồ Kẻ Gỗ - đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ
Hồ Kẻ Gỗ - đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ
Hồ Kẻ Gỗ - đảo xanh yên bình
Hồ Kẻ Gỗ - đảo xanh yên bình
Hồ Kẻ Gỗ - đi xuống bãi tắm
Hồ Kẻ Gỗ - đi xuống bãi tắm
Hồ Kẻ Gỗ - du thuyền ngoạn cảnh
Hồ Kẻ Gỗ - du thuyền ngoạn cảnh
Hồ Kẻ Gỗ mang vẻ đẹp trữ tình
Hồ Kẻ Gỗ mang vẻ đẹp trữ tình
Hồ Kẻ Gỗ như chiếc gương khổng lồ
Hồ Kẻ Gỗ như chiếc gương khổng lồ