Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Gia Lai->Hồ Ayun Hạ
Hồ Ayun Hạ - đôi đá với dáng hình kỳ thú
Hồ Ayun Hạ - đôi đá với dáng hình kỳ thú
Hồ Ayun Hạ - dòng kênh uốn lượn qua bản làng
Hồ Ayun Hạ - dòng kênh uốn lượn qua bản làng
Hồ Ayun Hạ - kênh thủy lợi
Hồ Ayun Hạ - kênh thủy lợi
Hồ Ayun Hạ - tàu du lịch đưa khách đi tham quan
Hồ Ayun Hạ - tàu du lịch đưa khách đi tham quan
Hồ Ayun Hạ - xem ngư dân bắt cá
Hồ Ayun Hạ - xem ngư dân bắt cá
Hồ Ayun Hạ có những cảnh quan độc đáo
Hồ Ayun Hạ có những cảnh quan độc đáo
Hồ Ayun Hạ Gia Lai
Hồ Ayun Hạ Gia Lai
Hồ Ayun Hạ với cảnh trí hữu tình
Hồ Ayun Hạ với cảnh trí hữu tình